Treballs

Els nostres treballs

Hi ha un refrany britànic que diu: “The proof of the pudding is in the eating”. Un sentit aproximadament similar (encara que no exacte i menys suggerent) podria ser: “Els fets canten”. Sota aquestes línies presentem una selecció dels nostres treballs, els manuscrits originals dels quals han estat elaborats per alguns dels nostres clients habituals i que s’han publicat a revistes d’alt impacte.

Si esteu preparant un article per a la publicació en una revista científica i heu de traduir-lo a l’anglès, compteu amb nosaltres. Som experts.

Breu selecció de treballs publicats: