Serveis de Traducció i Correcció

Textos de qualitat professional

Els nostres serveis de traducció i correcció, oferts per professionals amb una llarga experiència en continguts acadèmics, us garanteixen que rebreu un text d’acord amb la qualitat exigida per les publicacions més prestigioses del vostre camp.

Serveis de traducció

Els investigadors que desenvolupen la seva activitat a les Ciències Socials i Humanes dediquen un temps considerable a elaborar la seva argumentació de forma efectiva i a triar amb precisió els termes que reflecteixen el sentit que volen transmetre. A l’hora d’escollir un traductor, és important:

imatges

Serveis de correcció

imatges

Quan rebem un text redactat en anglès, valorem la viabilitat de la revisió, és a dir, si el resultat serà un text acadèmic de qualitat publicable.

Un cop realitzada la revisió, el procediment habitual és lliurar a l’autor dues versions:

Això permet a l’autor mantenir el control sobre la seva feina i acceptar o rebutjar els suggeriments. Concebem la nostra tasca com un diàleg obert amb cada investigador i respectem al màxim el text original.

A més de la revisió gramatical, ortogràfica i d’estil, oferim com a VALOR AFEGIT:

PROCÉS

El nostre procés de treball

Apliquem els estàndards més rigorosos en l’àmbit acadèmic per fer una traducció o correcció del vostre text que estigui d’acord amb la qualitat exigida per les millors publicacions internacionals.

imatges

Quan comencem a treballar en un projecte:

És un procés llarg, detallat i meticulós, que per nosaltres suposa la millor manera de garantir una traducció o una revisió de qualitat.

1.

Recepció de la feina i sol·licitud d'informació

2.

Revisió dels requisits de la publicació

3.

Primer esborrany

4.

Revisions successives

5.

Última revisió

6.

Lliurament del treball realitzat

1.

Recepció de feina i sol·licitud d'informació

2.

Revisió dels requisits de la publicació

3.

Primer esborrany

4.

Revisions successives

5.

Última revisió

6.

Lliurament del treball realitzat

1.

Recepció de feina i sol·licitud d'informació

2.

Revisió dels requisits de la publicació

3.

Primer esborrany

4.

Revisions successives

5.

Última revisió

6.

Lliurament del treball realitzat

Alguna pregunta?

Contacteu amb nosaltres per sol·licitar més informació o un pressupost sense compromís.